Đắk Lắk: Vì sao 44 hộ dân khu tái định cư thôn Tân Phú không được cấp sổ đỏ?

Năm 2009, Công ty Thủy điện Buôn Kuốp triển khai dự án thủy điện Sêrêpốk 3 tại địa bàn xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn). Theo đó, có 44 hộ dân […]