HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI: HỖ TRỢ ĐẮC LỰC CHO DOANH NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

Với việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, Trung tâm Xúc tiến thương mại (XTTM) tỉnh đã hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp (DN) quảng bá, đẩy mạnh […]