HUYỆN LẮK: BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 1 – 2017

Sáng 12 – 5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lắk tổ chức Lễ bế mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 88 đảng viên mới đợt […]

HỘI ĐÀM VỀ CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA

Ngày 5-5, tại thành phố Senmonorum (tỉnh Mundulkiri, Campuchia), đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk do đồng chí H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chuyên trách […]