Tỉnh
/khu vực khảo sát
Giá thu mua
VNĐ/kg
LÂM ĐỒNG
—Bảo Lộc (Robusta) 42,200
— Di Linh (Robusta) 42,600
— Lâm Hà (Robusta) 42,100
ĐẮK LẮK
—Cư M’gar (Robusta) 42,900
— Ea H’leo (Robusta) 42,900
— Buôn Hồ (Robusta) 42,700
GIA LAI
—Ia Grai (Robusta) 42,900
ĐẮK NÔNG
—Gia Nghĩa (Robusta) 43,000
KON TUM
—Đắk Hà (Robusta) 42,700
HỒ CHÍ MINH
—R1 44,800

www.tintaynguyen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *