Tỉnh
/khu vực khảo sát
Giá thu mua
VNĐ/kg
LÂM ĐỒNG
—Bảo Lộc (Robusta) 41,600
— Di Linh (Robusta) 41,400
— Lâm Hà (Robusta) 41,500
ĐẮK LẮK
—Cư M’gar (Robusta) 42,400
— Ea H’leo (Robusta) 42,300
— Buôn Hồ (Robusta) 42,600
GIA LAI
—Ia Grai (Robusta) 42,500
ĐẮK NÔNG
—Gia Nghĩa (Robusta) 42,400
KON TUM
—Đắk Hà (Robusta) 42,500
HỒ CHÍ MINH
—R1 44,600

tintaynguyen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *