Tỉnh
/khu vực khảo sát
Giá thu mua
VNĐ/kg
LÂM ĐỒNG
—Bảo Lộc (Robusta) 45,000
— Di Linh (Robusta) 44,800
— Lâm Hà (Robusta) 44,900
ĐẮK LẮK
—Cư M’gar (Robusta) 45,900
— Ea H’leo (Robusta) 45,800
— Buôn Hồ (Robusta) 46,000
GIA LAI
—Ia Grai (Robusta) 45,700
ĐẮK NÔNG
—Gia Nghĩa (Robusta) 45,700
KON TUM
—Đắk Hà (Robusta) 45,700
HỒ CHÍ MINH
—R1 47,800

www.tintaynguyen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *