Tỉnh
/khu vực khảo sát
Giá thu mua
VNĐ/kg
LÂM ĐỒNG
—Bảo Lộc (Robusta) 35,900
— Di Linh (Robusta) 36,000
— Lâm Hà (Robusta) 35,900
ĐẮK LẮK
—Cư M’gar (Robusta) 36,700
— Ea H’leo (Robusta) 36,700
— Buôn Hồ (Robusta) 36,500
GIA LAI
—Ia Grai (Robusta) 36,800
ĐẮK NÔNG
—Gia Nghĩa (Robusta) 36,600
KON TUM
—Đắk Hà (Robusta) 36,800
HỒ CHÍ MINH
—R1 38,400

tintaynguyen.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *